Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

                                        26.04.2023_________________

(Дата офіційного опублікування в Єдиному Реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

                                   202342110610_________________

(Унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал», код ЄДРПОУ – 03356128

інформує про провадження планової діяльності та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Місцезнаходження юридичної особи: 29000, м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75.

ПІБ керівника – в.о. директора МКП «Хмельницькводоканал» Новосад Олександр Ярославович.

Контактний номер телефону: +380 (382) 78 75 06, Ел. адреса: kmwater@ukr.net

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планованою діяльністю передбачено нове будівництво сучасних очисних споруд господарсько-побутових стоків м. Хмельницький.

Земельна ділянка площею 34,589 га на якій розміщені діючі очисні споруди м. Хмельницький, що є застарілими і не відповідають сучасним вимогам до якості очищення стічних вод та технічного устаткування, розташована на схід від м. Хмельницький.

Майданчик очисних споруд має форму багатокутника і знаходиться нижче за рельєфом від обласного центру.

Цільове призначення земельної ділянки: 1.04. (Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води). Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для обслуговування каналізаційних очисних споруд №2 (КОС-2).

На північ та схід від земельної ділянки, на якій розташовані діючі очисні споруди, а також планується нове будівництво очисних споруд – розташовані землі державної власності цільове призначення: 09.01 «Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг».

На південь та південний-схід від земельної ділянки, на якій розташовані діючі очисні споруди, а також планується нове будівництво очисних споруд – безпосередньо прилягають приватні землі для ведення особистого селянського господарства, далі автодорога.

На захід та південний захід від земельної ділянки, на якій планується нове будівництво очисних споруд, до найближчої житлової забудови (садівничого товариства інвалідів «Надія-3») відстань складає близько 337 м.

Технічна альтернатива 1.

Пропонована технологічна схема очистки стічних вод та обробки осадів складається з камери перехоплення стічних вод, де стічні води спрямовуються до приймальної камери, механічної очистки на решітках-пісковловлювачах барабанного типу, аерованих пісковловлювачах і первинних відстійниках, повної біологічної очистки в ICEAS-реакторах, вузла знезараження стічних вод, вузла доочистки на щілинних фільтрах проточного типу та вузла обробки осадів.

Камера перехоплення стічних вод спрямовує стоки до приймальної камери.

Приймальна камера зблокована з камерою витратомірів для виміру витрат стічних вод.

Механічна очистка.

Чотири лінії механічної очистки здійснюється на комбінованих пристроях решітках-пісковловлювачах.

Стоки надходять до решіткок барабанного типу, фільтруються через фільтруючі барабани, надходять до аерованих пісковловлювачів, де здійснюється видалення мінеральних речовин за рахунок створення спіралеподібного потоку. Після розподільчої камери стічні води надходять до первинних відстійників для здійснення освітлення стічної води в ламінарних умовах. Освітлена вода через зубчастий перелив спрямовується до розподільчої камери ICEAS-реакторів. Згрібання сирого осаду здійснюється періодично скребковою системою.

Біологічна очистка.

Здійснюється в ICEAS-реакторах. Всі процеси очистки протікають послідовно в одній ємкісній споруді, керування якою здійснюється локально та з загальної шафи керування.

В зоні попередньої реакції розміщуються аератори, що забезпечують перемішування та насичення киснем повітря стічних вод. В зоні основної реакції вода змішуються з муловою сумішшю. Для забезпечення біологічних процесів необхідними умовами в ній встановлено дрібнобульбашкову систему аераторів; насоси відкачки мулу; датчики розчиненого кисню та диференційного рівня; диференційний декантер.

Після закінчення циклів вимикається обладнання, вмикається декантер, що збирає з поверхні освітлену воду.

Знезараження стічних вод базується на їх УФ опроміненні яке здійснюється спеціальним зануреним блоком ламп. Потік стічних вод рівномірно розподіляється по всій площині поперечного розрізу каналу і проходить повне знезараження.

Підготовка технічної води для власних потреб. Обладнання для фільтрування, акумулювання та подачі чистої води до мережі розташовується у контейнері поряд з вузлом для знезараження стічних вод.

Приготування розчину коагулянту. Дозування солей алюмінію в біологічний реактор передбачено для хімічного зв’язування сполук та прискорення процесів седиментації мулу.

Обробка осадів. Сирий осад відкачується насосами до резервуару осадів і далі на існуючі мулові майданчики для зневоднення в природніх умовах (до реалізації етапу механічного зневоднення осадів).

Надлишковий активний мул перекачується насосами до резервуару осадів і далі на існуючі мулові майданчики для зневоднення (до реалізації етапу механічного зневоднення осадів).

Постійне перемішування осаду здійснюється стиснутим повітрям.

Згущення осадів. Для забезпечення перемішування надлишкового мулу з розчином флокулянту перед згущувачем мулу встановлюється стаціонарний статичний змішувач з розчином флокулянту.

Після згущення мул перекачується насосами до резервуару осадів. Для забезпечення постійного та ефективного процесу фільтрації стрічковий згущувач промивається технічною водою.

Зневоднення осадів. (Механічне зневоднення осадів передбачено 5 – тим етапом реалізації проекту). Осади подаються окремо та змішуються в статичному змішувачі.

Стрічковий фільтр-прес забезпечує постійне та ефективне зменшення об’єму осадів за рахунок фільтрації під тиском через полімерну стрічку.

Після зневоднення осад відводиться від стрічкового фільтр-пресу каскадом шнекових транспортерів, складається до причепу автомобільного транспорту та вивозиться з цеху. Проектом передбачається консервація старих очисних споруд після введення в експлуатацію п’ятої черги нових. В процесі здійснення планованої діяльності будуть утворюватися наступні види відходів: відходи з решіток, пісок та плаваючі речовини після пісковловлювачів.

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи розглядалась можливість реконструкції існуючих очисних споруд. Але через моральну і фізичну застарілість та знаходження в незадовільному технічному стані існуючих споруд, було прийняте рішення про будівництво нових потужністю 60 тис. м3/добу на території існуючих очисних споруд № 2. До того ж реконструкція існуючих очисних вимагає тимчасове виведення з експлуатації частини споруд, що створює проблеми для нормального функціонування системи очистки стічних вод. Тому технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною з економічної та з технологічної точок зору для забезпечення планованої діяльності підприємства при найменшому негативному впливі на навколишнє природне середовище.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Оскільки планована діяльність відбувається на території існуючого майданчика з визначеним цільовим призначенням земельної ділянки територіальна альтернатива не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Нове будівництво очисних споруд господарсько-побутових стоків буде мати позитивний соціально економічний вплив на всю територіальну громаду міста Хмельницький, населення, бюджетну сферу, промислово-виробничу галузь, житлово-комунальне господарство, сферу побуту та підприємницьку діяльність.

Соціально-економічний вплив від провадження планової діяльності полягає в забезпечені якісної очистки стічних вод, стабільності роботи очисних споруд, зменшення кількості забруднюючих речовин, що потрапляють в навколишнє середовище за рахунок скорочення техногенного навантаження на водний об’єкт (підвищення якості очищеної води, покращення гідрологічного режиму річки Південний Буг), атмосферу (скорочення викидів) та ґрунт (зменшення об’ємів осадів).

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Планованою діяльністю передбачено нове будівництво сучасних очисних споруд господарсько-побутових стоків м. Хмельницький.

Режим роботи очисних споруд – 365 діб/рік; загальна продуктивність споруд – 60 тис. м3/добу; середня годинна витрата – 2,5 тис. м3; максимальна годинна витрата – 3 675 м3; коефіцієнт нерівномірності – 1,47; продуктивність кожної технологічної лінії 15 тис. м3/добу; середня годинна витрата – 625,0 м3; максимальна годинна витрата 975,0 м3; коефіцієнт нерівномірності – 1,56; чисельність працюючого персоналу – 52 чол.

Фактична концентрація стічних вод на вході очисних споруд: ХСК – 600 мг/дм3; БСКп – 330 мг/дм3; зважені речовини – 350 мг/дм3; азот амонійний – 30 мг/дм3; нітрати – 2,0 мг/дм3; нітрити – 0,85 мг/дм3; фосфати 30 мг/дм3; залізо загальне – 3,5 мг/дм3;

Розрахункова (очікувана) якість очищення стічних вод після введення в експлуатацію нових очисних споруд буде складати (не гірше): БСКп – 15 мг/дм3; зважені речовини – 15 мг/дм3; азот амонійний – 2,0 мг/дм3; азот нітритів – 3,3 мг/дм3; азот нітратів – 45,0 мг/дм3; фосфор фосфатів – 3,5 мг/дм3; залізо загальне – 0,05 мг/дм3.

Кількість відходів, що утворюються: відходи з решіток після ущільнення разом з речовинами з пісковловлювачів – 8,1 м3/добу, пісок пісковловлювачів після сепарації – 10,0 м3/добу, плаваючі речовини пісковловлювачів після ущільнення – 4,7 м3/добу, кількість сирого осаду об’ємна – 236,3 м3/добу, кількість надлишкового мулу – 2 640 м3/добу, кількість коагулянту що дозується в біологічний реактор – 6 367 л/добу, кількість флокулянту на зневоднення осаду – 119,3 кг/добу.

Пропонована технологічна схема очистки стічних вод та обробки осадів складається з камери перехоплення стічних вод, приймальної камери, механічної очистки на решітках-пісковловлювачах барабанного типу, аерованих пісковловлювачах і первинних відстійниках, повної біологічної очистки в ICEAS-реакторах, вузла знезараження стічних вод, вузла доочистки на щілинних фільтрах проточного типу та вузла обробки осадів.

Камера перехоплення стічних вод. Стічні води що перекачуються на діючі очисні споруди спрямовуються до приймальної камери.

Приймальна камера. Стічні води надходять до приймальної камери очисних споруд, перед якою розташовується камера витратомірів для виміру витрати стічних вод.

Механічна очистка. Стічні води розподіляються на чотири основні лінії механічної очистки, що здійснюється на решітках-пісковловлювачах. Далі стічні води надходять на решітки барабанного типу і фільтруються через фільтруючий барабан. Рівень води в баку перед решітками вимірюється рівнеміром.

Відмиті відходи транспортуються похилим шнеком до місця вивантаження та скидаються у контейнери.

Відходи, що накопичились в контейнерах вивозяться до місць захоронення.

Робота решіток повністю автоматизована та здійснюється з шафи керування комбінованими пристроями.

Промивка решіток здійснюється технічною водою від станції підвищення тиску технічної води.

Далі в аерованих пісковловлювачах відбувається видалення мінеральних речовин через створення спіралеподібного потоку. Пісок скочується до придонної частини і відводиться транспортерами до сепаратора піску. Керування роботою транспортерами здійснюється в автоматизованому режимі з шафи керування комбінованими пристроями. Зневоднений та відмитий пісок скидається в контейнер.

Первинні відстійники. Стічні води надходять до первинних відстійників для освітлення в ламінарних умовах. Освітлена вода через зубчастий перелив спрямовується до розподільчої камери ICEAS-реакторів. Згрібання сирого осаду здійснюється періодично скребковою системою.

ICEAS-реактори. Всі процеси очистки проходять послідовно в одній ємкісній споруді і керуються локально та з загальної шафи керування.

Зона попередньої реакції служить буфером для забезпечення гідравліки процесу та прийому пікового об’єму стічних вод. В зоні попередньої реакції розміщуються дрібнобульбашкові аератори, що забезпечують перемішування та насичення киснем повітря стічних вод. В зоні основної реакції вода змішуються з муловою сумішшю. Для забезпечення біологічних процесів усіма необхідними умовами в зоні основної реакції встановлено дрібнобульбашкову систему аераторів; насоси відкачки мулу; датчики розчиненого кисню і диференційного рівня; диференційний декантер. Об’єм одного ICEAS-реактора6 208,0 м3; висота – 6 м; кількість – 8 шт.

Після закінчення циклів очистки витримується час на седиментаційні процеси і вмикається в роботу декантер, що збирає з поверхні освітлену воду, привідний механізм спрямовує декантер по траєкторії зверху-вниз, що дозволяє досягати високого ступеню освітлення. Після зливу декантованої води насос відкачки надлишкового мулу забезпечує видалення надлишкової частини мулової суміші з системи до резервуару осадів.

Знезараження стічних вод. Знезараження стічних вод базується на їх УФ опроміненні. УФ опромінення здійснюється зануреним блоком ламп, світло яких діє згубно на бактерії та віруси. Потік стічних вод рівномірно розподіляється по всій площині поперечного перерізу каналу і проходить повне знезараження.

Підготовка технічної води для власних потреб. Технічна вода для власних потреб виробництва готується із зібраних зливових вод і очищених зворотних вод. Обладнання для фільтрації, акумулювання та подачі чистої води в мережу розташовується в контейнері для знезараження стічних вод. Щілинні фільтри працюють за внутрішнім алгоритмом, що закладений в комплектну шафу керування обладнанням.

Приготування розчину коагулянту. Передбачається дозування солей алюмінію в біологічний реактор для хімічного зв’язування сполук фосфору та прискорення процесів седиментації мулу.

Коагулянт надходить на майданчик очисних споруд у вигляді рідини, а його зберігання проводиться у ємкісних спорудах. Регулювання подачі забезпечується частотним перетворювачем насосу подачі коагулянту.

Обробка осадів. Сирий осад відкачується насосами до резервуару осадів і далі на існуючі мулові майданчики для зневоднення у природніх умовах (до реалізації етапу механічного зневоднення осадів).

Надлишковий активний мул перекачується насосами до резервуару осадів і далі на існуючі мулові майданчики для зневоднення в природніх умовах (до реалізації етапу механічного зневоднення осадів). Постійне перемішування осаду здійснюється стиснутим повітрям. На дні резервуару осадів розміщується стаціонарна система розподілення стислого повітря по дну резервуару. Подача стислого повітря до резервуару осадів здійснюється регульованими повітродувками.

Згущення осадів. Для забезпечення перемішування надлишкового мулу з розчином флокулянту перед згущувачем мулу встановлюється стаціонарний перемішувач.

Флокулянт у вигляді порошку висипається в приймальний бункер станції приготування розчину флокулянту. Після згущення мул перекачується насосами до резервуару осадів секції згущеного надлишкового активного мулу. Для забезпечення постійного та ефективного процесу фільтрації стрічковий згущувач постійно промивається технічною водою, що надходить від насосу.

Зневоднення осадів. Осади подаються окремо насосами та змішуються в статичному змішувачі.

Від станції приготування флокулянту розчин подається в змішувач. Стрічковий фільтр-прес забезпечує постійне та ефективне зменшення об’єму осадів за рахунок фільтрації під тиском через полімерну стрічку.

Після зневоднення осад відводиться від стрічкового фільтр-пресу каскадом шнекових транспортерів, вантажиться до причепу автомобільного транспорту та вивозиться з цеху.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.

– щодо забруднення атмосферного повітря – дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;

– щодо акустичного впливу – допустимі рівні шуму для селітебної території;

– щодо забруднення водного середовища – дотримання ГДК забруднюючих речовин у поверхневих водах, дотримання Водного Кодексу України, дотримання умов Дозволу на спеціальне водокористування;

– щодо захисту ґрунту – дотримання вимог Земельного Кодексу України, дотримання вимог поводження з відходами;

Щодо технічної альтернативи 2.

Не розглядається, технічна альтернатива 2 відхилена.

Щодо територіальної альтернативи 1.

– містобудівні умови та обмеження;

– розмір санітарно-захисної зони;

– дотримуватись нормативних протипожежних відстаней між будівлями та спорудами,

– забезпечення об’єкта розрахунковим запасом води для цілей зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння;

– забезпечення наявності проїздів для пожежних автомобілів.

Щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається, територіальна альтернатива 2 відхилена.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні та інші вишукування виконані у необхідному обсязі згідно чинного законодавства при здійсненні проектування.

Впроваджені технічні рішення забезпечують застосування обладнання, що відповідає сучасному технічному рівню; максимальну механізацію та автоматизацію всіх технологічних процесів при виробництві; проведення заходів щодо дотримання регламенту очистки стічних вод та зневоднення осадів; дотримання правил поводження з відходами (збирання, зберігання, своєчасний вивіз на утилізацію); забезпечення пожежної безпеки; передбачені охоронні, відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи.

Щодо технічної альтернативи 2. Не розглядається, технічна альтернатива 2 відхилена.

Щодо територіальної альтернативи 1.

Встановлений розмір СЗЗ від джерел викидів забруднюючих речовин становить: 310 м в південно-західному напрямку, 400 м за всіма іншими напрямками сторін світу витриманий. Викиди шкідливих речовин в атмосферу не перевищують ГДК. Проектні рішення в період будівництва об’єкта планованої діяльності повинні забезпечувати раціональне використання природних ресурсів даної території, а також забезпечувати екологічну безпеку регіону.

Щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається, територіальна альтернатива 2 відхилена.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1.

– клімат і мікроклімат: не передбачається;

– повітряне та акустичне середовище: при експлуатації викиди в результаті роботи очисних споруд; при будівництві – викиди забруднюючих речовин від будівельних робіт та роботи будівельних машин та механізмів. Перевищень ГДК забруднюючих речовин на межі СЗЗ об’єкту та житлової забудови не очікується; шумове забруднення (робота технологічного устаткування, машин та механізмів) – в межах, визначених санітарними нормами.

– водне середовище: підземні води – вплив відсутній; поверхневі води очікується вплив у зв’язку зі скидом очищених стоків в природний водний об’єкт (р. Південний Буг) в межах ГДС забруднюючих речовин визначених діючим законодавством;

– рослинний та тваринний світ: вплив відсутній, об’єкти природно-заповідного фонду відсутні, шляхи міграції тварин відсутні;

– соціальне середовище: планована діяльність позитивно вплине на екологічний стан даного регіону;

– техногенне середовище: в районі проведення планованої діяльності відсутні об’єкти техногенного середовища, які можуть зазнати негативних впливів. Проведення робіт передбачено здійснювати з дотриманням вимог природоохоронного законодавства, що забезпечить ефективний захист довкілля від понаднормового впливу;

– геологічне середовище: вплив тимчасовий спостерігатиметься під час будівництва споруд;

– ґрунт: верхній шар ґрунту буде зніматися і зберігатися на території будівельного майданчика, в подальшому вилучений ґрунт використовуватиметься для планування та озеленення території;

– здоров’я населення: вплив оцінюється як допустимий оскільки концентрації забруднюючих речовин від джерел забруднення навколишнього середовища ділянки, з урахуванням існуючого рівня забруднення атмосфери на межі санітарно-захисної зони за всіма інгредієнтами не створюють перевищення ГДК і не перевищуватимуть нормативні;

щодо технічної альтернативи 2. Не розглядається, технічна альтернатива 2 відхилена.

щодо територіальної альтернативи 1.

Прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження згідно діючих нормативних документів.

щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається, територіальна альтернатива 2 відхилена.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля

Планована діяльність належить до першої категорії видів планової діяльності ЗУ «Про оцінку на довкілля» згідно п. 18, ч. 3, ст. 2 – «установки для очищення стічних вод продуктивністю, що перевищує еквівалент чисельності населення в розмірі 150 тисяч осіб та п. 22, ч. 3, ст. 2 – «розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-21 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД буде виконаний відповідно до ст. 5 Закону України «Про оцінку на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність матиме певний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

  • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
  • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
  • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
  • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
  • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного в пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

Поштова адреса: вул. Митрополита В. Липківського, 35, м. Київ, 03035

Ел. адреса: OVD@mepr.gov.ua, тел.: (044) 206-31-40, 206-31-50. Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна.