Цілі діяльності підприємства

Відповідно до розділу 2 Статуту міського комунального підприємства “Хмельницькводоканал”, метою створення і діяльності Підприємства є:

 • господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатівз метою отримання прибутку:
 • забезпечення споживачів якісною питною водою в обсягах, необхідних для забезпечення їх фізіологічних потреб;
 • забезпечення споживачів холодною водою для задоволення господарсько-побутових, технічних потреб та потреб пожежегасіння в обсягах, обумовлених діючими нормативами тапередбаченими угодами;
 • відпуск води, як сировини для виробництва гарячої води із теплоносія для підприємств, виробників гарячої води і тепла;
 • приймання до комунальної каналізації господарсько-побутових, виробничих та поверхневих вод, їх відведення та очищення;
 • здійснення контролю за раціональним водоспоживанням.2.1.Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:
 • добування та очищення холодної води, її транспортування до межі розподілу мереж між підприємством та споживачами;
 • забір води з джерел питного водопостачання та доведення її якості до вимог про питну воду;
 • експлуатація об’єктівкомунального централізованого питного водопостачання;
 • експлуатація родовищ підземних вод;
 • виконання будівельно-монтажних, проектних, пусконалагоджувальних та ремонтних робіт, в т.ч. на об’єктахводопостачання та водовідведення;
 • ремонт, повірка, встановлення та обслуговування засобів обліку холодної води;
 • надання платних послуг по виконанню досліджень якості питної води та стічних вод длянаселення та інших замовників;
 • надання платних послуг з питань водокористування;
 • перекачка і очистка господарсько-побутових, виробничих та поверхневих стічних вод;
 • утримання в належному стані систем водопостачання і водовідведення, забезпечення їх розвитку та вдосконалення;
 • здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом;
 • здійснення реалізації та придбання матеріальних цінностей на основі прямих угод;
 • експлуатація об’єктівводопроводу і каналізації, які належать іншим власникам на договірних умовах;
 • торговельна діяльність;
 • провадження господарської діяльності з обігу прекурсорів;
 • інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

Підприємство виробляє стратегію перспективного розвитку водопостачанняміста в цілому і координує діяльність об’єктівводопостачання і водовідведення незалежно від форм власності; проводить технічну політику; видає технічні умови на підключення споживачів до мереж водопостачання і водовідведення та контролює їх виконання.

Підприємство ефективно підвищує виробничий потенціал, проводить оновлення устаткування на передовій організаційній та технологічній основі з метою покращення використання виробничих потужностей, впроваджує енергозберігаючі технології, а також вживає заходи з метою покращення якості послуг з водопостачання і водовідведення, що надаються підприємством.