Технічна документація

Перелік документів, які необхідно надати для того, щоб приєднати до мереж
водопостачання та/або каналізування об’єктів

.