Хімічні показники проб питної води

МКП “Хмельницькводоканал”

Лабораторія контролю якості питної води

травень 2022 р.

Місце відбору ВНС №9Одиниця виміруфактнорма
1Запах при t = 20ºСбали1≤ 2
2Запах при t = 60ºСбали1≤ 2
3Забарвленістьградуси6,67≤ 20
4Смак та присмакбали1≤ 2
5Каламутністьмг/дм³0,59≤ 1,0
6Сухий залишокмг/дм³460≤ 1000
7Перманганатна окиснюваністьмг/дм³1,908≤ 5,0
8Амоніймг/дм³1,91≤ 0,5 (2,6)
9Нітритимг/дм³0,062≤ 0,5
10Нітратимг/дм³2,580≤ 50,0
11Залізо загальнемг/дм³0,109≤ 0,2 (1,0)
12Хлоридимг/дм³10≤ 250
13Жорсткісь загальнаммоль/дм³3,50≤ 7,0 (10,0)
14Сульфатимг/дм³39,32≤ 250
15Марганецьмг/дм³0,042≤ 0,05
16Мідьмг/дм³0,321≤ 1,0
17Цинкмг/дм³не виявлено≤ 1,0
18Водневий показникодиниці РН7,216,5 – 8,5
19Фторидимг/дм³0,110≤ 1,5
20Кремніймг/дм³5,65≤ 10
21Поверхнево-активні речовинимг/дм³≤ 0,2≤ 0,5
22Молібденмг/дм³≤ 0,01≤ 0,07
23Свинецьмг/дм³≤ 0,005<0,01
24Поліфосфатимг/дм³≤ 0,05≤ 3,5
25Миш’якмг/дм³≤ 0,01<0,01
26Натріймг/дм³29,3≤ 200
27Бериліймг/дм³≤0,0002≤0,0002
28Бормг/дм³≤0,1≤0,5
29Ртутьмг/дм³≤0,0005≤0,0005
30Сурмамг/дм³≤ 0,002≤ 0,005
31Бенз(а)піренмг/дм³≤ 0, 002≤ 0, 005
32Бензолмг/дм³≤ 0, 001≤0,001
33Селенмг/дм³≤0,01≤0,01
34Нікельмг/дм³≤0,02≤0,02
35Кобальтмг/дм³≤0,01≤0,1
36Нафтопродуктимг/дм³не виявлено≤ 0,1
37Хроммг/дм³≤ 0,02≤ 0,05
38Кадміймг/дм³0,001≤0,001
39Стронціймг/дм³1,7≤7,0
40Загальний органічний вуглецьмг/дм³3,7≤ 8,0
41Пестициди:ГХЦГ та його ізомеримг/дм³≤ 0,00001≤ 0,0001

ДДТ і його ізомеримг/дм³≤ 0,00001≤ 0,00001

Карбофосмг/дм³не виявлено≤ 0,00001

Метафосмг/дм³не виявлено≤ 0,00001