ОГОЛОШЕННЯ

__________________20215127832______________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Планована діяльність передбачає нове будівництво сучасних очисних споруд господарсько-побутових стоків м. Хмельницький, вул. Вінницьке шосе, 135.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність відноситься до першої категорії видів планової діяльності п. 18, ч. 3, ст. 2 – «установки для очищення стічних вод продуктивністю, що перевищує еквівалент чисельності населення в розмірі 150 тисяч осіб та п. 22, ч. 3, ст. 2 – «розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-21 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України».

Технологічна схема очистки стічних вод та обробки осадів складається з камери перехоплення стічних вод, де стічні води спрямовуються до приймальної камери, механічної очистки на решітках-пісковловлювачах барабанного типу, аерованих пісковловлювачах і первинних відстійниках, повної біологічної очистки в ICEAS-реакторах, вузла знезараження стічних вод, вузла доочистки на щілинних фільтрах проточного типу та вузла обробки осадів.

Камера перехоплення стічних вод спрямовує стоки до приймальної камери.

Приймальна камера зблокована з камерою витратомірів для виміру витрат стічних вод.

Чотири лінії механічної очистки здійснюються на комбінованих пристроях решітках-пісковловлювачах.

Стоки надходять до решіток барабанного типу, фільтруються через фільтруючі барабани, надходять до аерованих пісковловлювачів, де здійснюється видалення мінеральних речовин за рахунок створення спіралеподібного потоку. Після розподільчої камери стічні води надходять до первинних відстійників для здійснення освітлення стічної води в ламінарних умовах. Освітлена вода через зубчастий перелив спрямовується до розподільчої камери ICEAS-реакторів. Згрібання сирого осаду здійснюється періодично скребковою системою.

Біологічна очистка здійснюється в ICEAS-реакторах. Процеси протікають послідовно в одній ємкісній споруді, керування якою здійснюється локально та з загальної шафи керування.

В зоні попередньої реакції розміщуються аератори, що забезпечують перемішування та насичення киснем повітря стічних вод. В зоні основної реакції вода змішуються з муловою сумішшю. Для забезпечення біологічних процесів необхідними умовами встановлено дрібнобульбашкову систему аераторів; насоси відкачки мулу; датчики розчиненого кисню та диференційного рівня; диференційний декантер.

Знезараження стічних вод базується на їх УФ опроміненні яке здійснюється зануреним блоком ламп.

Сирий осад відкачується насосами до резервуару осадів і на існуючі мулові майданчики для зневоднення в природніх умовах (до реалізації етапу механічного зневоднення осадів). Надлишковий активний мул перекачується насосами до резервуару осадів і на існуючі мулові майданчики для зневоднення (до реалізації етапу механічного зневоднення осадів). Постійне перемішування осаду здійснюється стиснутим повітрям.

Механічне зневоднення осадів передбачено V – тим етапом реалізації проекту. Осади подаються окремо та змішуються в статичному змішувачі.

Стрічковий фільтр-прес забезпечує постійне та ефективне зменшення об’єму осадів за рахунок фільтрації під тиском через полімерну стрічку.

Після зневоднення осад відводиться від стрічкового фільтр-пресу каскадом шнекових транспортерів, складається до причепу автомобільного транспорту та вивозиться з цеху. Проектом передбачається консервація старих очисних споруд після введення в експлуатацію п’ятої черги нових.

Місце провадження планованої діяльності: 29000, м. Хмельницький,

вул. Вінницьке шосе, 135.

2. Суб’єкт господарювання

Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал», код ЄДРПОУ 03356128

Місцезнаходження юридичної особи: 29000, м. Хмельницький,

вул. Водопровідна, 75.

ПІБ керівника: в.о. директора МКП «Хмельницькводоканал»

Новосад Олександр Ярославович.

Контактний номер телефону: +38(0382)78-75-06,

Ел. адреса: kmwater@ukr.net

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,

тел./факс: +38(044)206-31-40 та +38(044)206-31-50

Ел. адреса: OVD@mepr.gov.ua,

Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна.

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт що видається Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Хмельницькій області.

5. Строки, тривалість та порядок подання письмових зауважень та пропозицій до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Тривалість подання зауважень та пропозицій становить _25_ робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього терміну подання зауважень та пропозицій громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції подаються в письмовій формі (в електронному вигляді).

Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планової діяльності.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,

тел./факс: +38(044)206-31-40 та +38(044)206-31-50.

Ел. адреса: OVD@mepr.gov.ua,

Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,

тел./факс: +38(044)206-31-40 та +38(044)206-31-50

Ел. адреса: OVD@mepr.gov.ua,

Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього терміну подання письмових зауважень та пропозицій, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 210 аркушах з додатками.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

         Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал».

Адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Водопровідна,75.

Дата, з якої громадськість може ознайомитись з документами – 15.12.2022.

Контактний номер телефону: +38(0382) 78-75-06

Ел. адреса: kmwater@ukr.net

Контактна особа:

В.о. директора МКП «Хмельницькводоканал»

Новосад Олександр Ярославович.