Методика нарахування послуг

МКП «Хмельницькводоканал»  проводить нарахування вартості послуг з водопостачання та водовідведення винятково  відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових документів.

Згідно з чинною Методикою розподілу спожитих послуг між абонентами багатоквартирного будинку, обсяг спожитої води розподіляється між усіма мешканцями будинку. Формула розподілу доволі проста: абоненти, у яких встановлені лічильники, сплачують за показаннями власних лічильників, а різниця між показаннями загального лічильника та показаннями  квартирних лічильників розподіляється між абонентами,  у яких немає приладів обліку води та які не подали показань власних лічильників.

Тобто якщо споживач, який з тих чи інших причин не передав показання ВРО,  а через  певний проміжок часу передасть менші показання,  ніж ті, на підставі яких йому  були проведені нарахування у попередньому місяці, то виникне різниця, яка буде розподілена між тими мешканцями будинку,  квартири яких не обладнані ВРО.

 Для уникнення  подібних ситуацій МКП «Хмельницькводоканал» наполегливо рекомендує  встановити  ВРО та проводити  оплату вартості послуг згідно їх фактичними показаннями.

Нагадуємо Вам про те, що  дуже часто вода, яка постуває в будинок через загальний лічильник не споживається абонентами,  а  витікає через  несправність кранів та внутрібудинкових мереж,  мають місце випадки , коли недобросовісні споживачі  здатні зупинити облік води, тому  утворена різниця,  нез’ясованого походження, розподіляється на споживачів, які зволікають зі встановленням ВРО.

Відповідно до положень чинного законодавства, усі комунальні послуги, що споживає багатоквартирний будинок –  це спільна відповідальність мешканців цього будинку та його співвласників. Мета впровадження комерційного обліку — внести зміни у ставленні до комунальних послуг, а саме: навчити кожного окремого споживача коректному та вчасному обліку індивідуально використаної води; випрацювати спільну відповідальність мешканців багатоквартирного будинку за спожиті послуги; вчасно ( з 30,31 числа поточного місяця і по 3 число наступного місяця)  подавати фактичні  показання  вузлів  розподільного  обліку (далі ВРО).

В разі відсутності в будинку вузла комерційного обліку,  оплата вартості послуг абонентами проводиться в наступному порядку: при наявності  ВРО- за їх показаннями поданими в кінці розрахункового періоду (місяця), а в разі подання показання в інші дні розрахункового періоду –   до розрахунку приймається скориговане споживання комунальної послуги на кінцеву  дату  розрахункового  періоду (середнє  споживання    послуги  за  попередні  12 місяців) ; при відсутності ВРО-  за затвердженими нормами водоспоживання.

 Список нормативно-правових документів,  якими керується МКП «Хмельницькводоканал»  при проведенні нарахування за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення:

  • «Правила надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» ,  затверджені  постановою  Кабінету Міністрів України  від 05.07.2019 р. № 690  ( в редакції  постанови  Кабінету  Міністрів України  від 02.02.2022 р. № 85),
  •  «Правила користування  системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом  Міністерства з питань житлово-комунального господарства  України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України  від 07 жовтня 2008 року № 936/15627 із змінами,  затверджених наказом Міністерства розвитку громад на території України від 19.04.2021 року № 97,  зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 25 червня 2021 року за № 839/36461,
  •  «Методика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг », затвердженої Наказом Мінрегіону від 22.11.2018 року № 315 ( в редакції наказу Мінрегіону від 28.12.2021 року № 358) ,
  • Закон України  « Про житлово- комунальні послуги ».