Моніторинг якості питної води централізованих систем водопостачання МКП "Хмельницькводоканал" за 2018 рік


Найменування показників

Одиниця виміру

Результати дослідження

Нормативи для водопровідної питної води відповідно до ДСанПін 2.2.4--171-10

Запах при t=20oC

бали

1

не більше 2

Запах при t=60oC

бали

1

не більше 2

Забарвленість

градуси

6,67

не більше 20

Смак та присмак

бали

1

не більше 2

Каламутність

мг/дм3

0,59

не більше 2,6

Сухий залишок

мг/дм3

498

не більше 1000

Перманганатна окиснюваність

мг/дм3

1,84

не більше 5,0

Амоній

мг/дм3

1,6

не більше 2,6

Нітрити

мг/дм3

0,200

не більше 0,5

Нітрати

мг/дм3

5,3

не більше 50,0

Залізо (загальне )

мг/дм3

0,130

не більше 1,0

Хлориди

мг/дм3

9

не більше 250

Жорсткість (загальна)

ммоль/дм3

7,2

не більше 10

Сульфати

мг/дм3

76,54

не більше 250

Марганець

мг/дм3

0,169

не більше 0,5

Мідь

мг/дм3

0,028

не більше 1,0

Цинк

мг/дм3

не виявлено

не більше 1,0

Водневий показник

одиниці PH

7,21

6,5-8,5

Фториди

мг/дм3

0,120

не більше 1,5

Натрій

мг/дм3

16

не більше 200

Бенз (а) пірен

мкг/дм3

0,01

не більше 0,005

Кремній

мг/дм3

6,2

не більше 10

Свинець

мг/дм3

0,01

не більше 0,01

Миш'як

мг/дм3

<0,01

не більше 0,01

Селен

мг/дм3

<0,005

не більше 0,01

Нікель

мг/дм3

<0,02

не більше 0,02

Поверхнево-активні речовини

мг/дм3

<0,2

не більше 0,5

Нафтопродукти

мг/дм3

не виявлено

не більше 0,1

Хром загальний

мг/дм3

<0,02

не більше 0,05

Ртуть

мг/дм3

<0,0003

не більше 0,0005

Кадмій

мг/дм3

0

не більше 0,001

Молібден

мг/дм3

<0,01

не більше 0,07

Поліфосфати

мг/дм3

<0,01

не більше 3,5

Кобальт

мг/дм3

<0,01

не більше 0,1

Пестициди

ДДТ та його метаболіти

мг/дм3

менше 0,00001

не більше 0, 0001

ГХЦГ та його ізомери

мг/дм3

менше 0,00001

не більше 0, 0001

Хлорософ

мг/дм3

не виявлено

не більше 0, 001

Метафос

мг/дм3

не виявлено

не більше 0, 0001

Мікробіологічні показники:

Загальне мікробне число

КУО/см3

5

не більше 100

Загальні коліформи, E.coli

КУО/100см3

не виявлені 100 см3

відсутність в 100 см3

Ентерококи

КУО/100см3

не виявлені 100 см3

відсутність в 100 см3Останні новини