Хімічні показники проб питної води.

Результати досліджень питної води на ВНС-9


з / п

Найменування показників

Одиниця виміру

Числове значення

норма

факт

1

Запах при t=20oC

бали

2

1

2

Запах при t=60oC

бали

2

1

3

Забарвленість

градуси

20

6,67

4

Смак та присмак

бали

2

1

5

Каламутність

мг/дм3

2,6

0,59

6

Сухий залишок

мг/дм3

1000

480

7

Перманганатна окиснюваність

мг/дм3

5,0

1,60

8

Амоній

мг/дм3

0,5 (2,6)

1,387

9

Нітрити

мг/дм3

0,5

0,055

10

Нітрати

мг/дм3

50,0

4,300

11

Залізо (загальне )

мг/дм3

0,2 (1,0)

0,217

12

Хлориди

мг/дм3

250

10

13

Жорсткість (загальна)

ммоль/дм3

7,0 (10,0)

7,3

14

Сульфати

мг/дм3

250

76,54

15

Марганець

мг/дм3

0,05 (0,5)

0,212

16

Мідь

мг/дм3

1,0

0,057

17

Цинк

мг/дм3

1,0

не виявлено

18

Водневий показник

одиниці PH

6,5 — 8,5

6,65

19

Фториди

мг/дм3

1,5

0,098

20

Натрій

мг/дм3

200

6,21

21

Кремній

мг/дм3

10

16

22

Бенз(а)пірен

мг/дм3

0,005

менше 0,001

23

Свинець

мг/дм3

0,01

0,008

24

Миш'як

мг/дм3

0,01

менше 0,01

25

Селен

мг/дм3

0,01

менше 0,005

26

Нікель

мг/дм3

0,02

менше 0,02

27

Поверхнево-активні речовини

мг/дм3

0,5

менше 0,2

28

Нафтопродукти

мг/дм3

0,1

не виявлено

29

Ртуть

мг/дм3

0,0005

менше 0,0003

30

Хром загальний

мг/дм3

0,05

менше 0,02

31

Кадмій

мг/дм3

0,0001

0,001

32

Молібден

мг/дм3

0,07

менше 0,01

33

Кобальт

мг/дм3

0,1

менше 0,01

34

Пестициди:
ДДТ та його метаболіти

мг/дм3

0,0001

менше 0,00001

ГХЦГ та його ізомери

мг/дм3

0,0001

менше 0,00001

Метафос

мг/дм3

0,0001

не виявлено

35

Мікробіологічні показники
Загальне мікробне число

КУО/см3

100

4

Загальні коліформи, E.coli

КУО/100см3

відсутність у 100 см3

не виявлено у

100 см3

Ентерококи

КУО/100см3

відсутність у 100 см3

не виявлено у

100 см3Середні показники досліджень проб питної води по хімічних показниках у м.Хмельницькому у жовтні 2016 р.

(місце відбору - ВНС-9)

Найменування показників

Одиниця виміру

Результати дослідження

Нормативи для водопровідної питної води відповідно до ДСанПін 2.2.4--171-10

Запах при t=20oC

бали

1

не більше 2

Запах при t=60oC

бали

1

не більше 2

Забарвленість

градуси

6,67

не більше 20

Смак та присмак

бали

1

не більше 2

Каламутність

НОК

0,59

не більше 1

Сухий залишок

мг/дм3

475

не більше 1000

Перманганатна окиснюваність

мг/дм3

2,08

не більше 5,0

Амоній

мг/дм3

2,02

не більше 2,6

Нітрити

мг/дм3

0,185

не більше 0,5

Нітрати

мг/дм3

4,515

не більше 500

Залізо (загальне )

мг/дм3

0,22

не більше 1,0

Хлориди

мг/дм3

9

не більше 250

Жорсткість (загальна)

ммоль/дм3

7,4

не більше 10

Сульфати

мг/дм3

81,15

не більше 250

Марганець

мг/дм3

0,212

не більше 0,5

Мідь

мг/дм3

0,1

не більше 1,0

Цинк

мг/дм3

не виявлено

не більше 1,0

Водневий показник

одиниці PH

7,61

6,5-8,5

Фториди

мг/дм3

0,100

не більше 0,7

Натрій

мг/дм3

26,0

не більше 200

Кремній

мг/дм3

5,98

не більше 10

Свинець

мг/дм3

0,01

не більше 0,01

Миш'як

мг/дм3

<0,01

не більше 0,01

Ртуть

мг/дм3

<0,0003

не більше 0,0005

Кадмій

мг/дм3

0,0009

не більше 0,001

Молібден

мг/дм3

<0,01

не більше 0,07

Загальне мікробне число

КУО/см3

4

не більше 100

Загальні коліформи, E.coli

КУО/100см3

не виявлені

відсутність в 100 см3

Ентерококи

КУО/100см3

не виявлені

відсутність в 100 см3

Середні показники досліджень проб питної води по хімічних показниках у м.Хмельницькому у липні 2016 р.

(місце відбору - ВНС-9)

Найменування показників

Одиниця виміру

Результати дослідження

Нормативи для водопровідної питної води відповідно до ДСанПін 2.2.4--171-10

Запах при t=20oC

бали

1

не більше 2

Запах при t=60oC

бали

1

не більше 2

Забарвленість

градуси

8,00

не більше 20

Смак та присмак

бали

1

не більше 2

Каламутність

НОК

0,59

не більше 1

Сухий залишок

мг/дм3

529

не більше 1000

Перманганатна окиснюваність

мг/дм3

2,08

не більше 5,0

Амоній

мг/дм3

1,676

не більше 2,6

Нітрити

мг/дм3

0,108

не більше 0,5

Нітрати

мг/дм3

4,20

не більше 500

Залізо (загальне )

мг/дм3

0,100

не більше 1,0

Хлориди

мг/дм3

9,5

не більше 250

Жорсткість (загальна)

ммоль/дм3

7,1

не більше 10

Сульфати

мг/дм3

79,42

не більше 250

Марганець

мг/дм3

0,212

не більше 0,5

Мідь

мг/дм3

0,094

не більше 1,0

Цинк

мг/дм3

не виявлено

не більше 1,0

Водневий показник

одиниці PH

7,45

6,5-8,5

Фториди

мг/дм3

0,100

не більше 0,7

Натрій

мг/дм3

26,0

не більше 200

Кремній

мг/дм3

5,98

не більше 10

Свинець

мг/дм3

0,01

не більше 0,01

Миш'як

мг/дм3

<0,01

не більше 0,01

Ртуть

мг/дм3

<0,0003

не більше 0,0005

Кадмій

мг/дм3

0,0009

не більше 0,001

Молібден

мг/дм3

<0,01

не більше 0,07

Загальне мікробне число

КУО/см3

4

не більше 100

Загальні коліформи, E.coli

КУО/100см3

не виявлені

відсутність в 100 см3

Ентерококи

КУО/100см3

не виявлені

відсутність в 100 см3
Середні показники досліджень проб питної води по хімічних показниках у м.Хмельницькому у червні 2016 р.

(місце відбору - ВНС-9)

Найменування показників

Одиниця виміру

Результати дослідження

Нормативи для водопровідної питної води відповідно до ДСанПін 2.2.4--171-10

Запах при t=20oC

бали

1

не більше 2

Запах при t=60oC

бали

1

не більше 2

Забарвленість

градуси

6,67

не більше 20

Смак та присмак

бали

1

не більше 2

Каламутність

НОК

0,89

не більше 1

Сухий залишок

мг/дм3

492

не більше 1000

Перманганатна окиснюваність

мг/дм3

2,00

не більше 5,0

Амоній

мг/дм3

2,087

не більше 2,6

Нітрити

мг/дм3

0,108

не більше 0,5

Нітрати

мг/дм3

4,20

не більше 500

Залізо (загальне )

мг/дм3

0,100

не більше 1,0

Хлориди

мг/дм3

9,5

не більше 250

Жорсткість (загальна)

ммоль/дм3

7,1

не більше 10

Сульфати

мг/дм3

79,42

не більше 250

Марганець

мг/дм3

0,212

не більше 0,5

Мідь

мг/дм3

0,094

не більше 1,0

Цинк

мг/дм3

не виявлено

не більше 1,0

Водневий показник

одиниці PH

7,17

6,5-8,5

Фториди

мг/дм3

0,100

не більше 0,7

Натрій

мг/дм3

26,0

не більше 200

Кремній

мг/дм3

5,98

не більше 10

Свинець

мг/дм3

0,01

не більше 0,01

Миш'як

мг/дм3

<0,01

не більше 0,01

Ртуть

мг/дм3

<0,0003

не більше 0,0005

Кадмій

мг/дм3

0,0009

не більше 0,001

Молібден

мг/дм3

<0,01

не більше 0,07

Загальне мікробне число

КУО/см3

4

не більше 100

Загальні коліформи, E.coli

КУО/100см3

не виявлені

відсутність в 100 см3

Ентерококи

КУО/100см3

не виявлені

відсутність в 100 см3Середні показники досліджень проб питної води по хімічних показниках у м.Хмельницькому у квітні 2016 р.

(місце відбору - ВНС-9)

Найменування показників

Одиниця виміру

Результати дослідження

Нормативи для водопровідної питної води відповідно до ДСанПін 2.2.4--171-10

Запах при t=20oC

бали

1

не більше 2

Запах при t=60oC

бали

1

не більше 2

Забарвленість

градуси

6,67

не більше 20

Смак та присмак

бали

1

не більше 2

Каламутність

НОК

0,59

не більше 1

Сухий залишок

мг/дм3

486

не більше 1000

Перманганатна окиснюваність

мг/дм3

1,92

не більше 5,0

Амоній

мг/дм3

2,023

не більше 2,6

Нітрити

мг/дм3

0,246

не більше 0,5

Нітрати

мг/дм3

4,085

не більше 500

Залізо (загальне )

мг/дм3

0,217

не більше 1,0

Хлориди

мг/дм3

10

не більше 250

Жорсткість (загальна)

ммоль/дм3

7,7

не більше 10

Сульфати

мг/дм3

72,84

не більше 250

Марганець

мг/дм3

0,169

не більше 0,5

Мідь

мг/дм3

0,028

не більше 1,0

Цинк

мг/дм3

не виявлено

не більше 1,0

Водневий показник

одиниці PH

7,65

6,5-8,5

Фториди

мг/дм3

0,123

не більше 0,7

Натрій

мг/дм3

24,0

не більше 200

Кремній

мг/дм3

5,98

не більше 10

Свинець

мг/дм3

0,01

не більше 0,01

Миш'як

мг/дм3

<0,01

не більше 0,01

Ртуть

мг/дм3

<0,0003

не більше 0,0005

Кадмій

мг/дм3

0,0006

не більше 0,001

Молібден

мг/дм3

<0,01

не більше 0,07

Загальне мікробне число

КУО/см3

5

не більше 100

Загальні коліформи, E.coli

КУО/100см3

не виявлені

відсутність в 100 см3

Ентерококи

КУО/100см3

не виявлені

відсутність в 100 см3
Середні показники досліджень проб питної води по хімічних показниках у м.Хмельницькому у 2015 р.

(місце відбору - ВНС-9)

Найменування показників

Одиниця виміру

Результати дослідження

Нормативи для водопровідної питної води відповідно до ДСанПін 2.2.4--171-10

Запах при t=20oC

бали

1

не більше 2

Запах при t=60oC

бали

1

не більше 2

Забарвленість

градуси

3,33

не більше 20

Смак та присмак

бали

1

не більше 2

Каламутність

НОК

0,30

не більше 1

Сухий залишок

мг/дм3

463

не більше 1000

Перманганатна окиснюваність

мг/дм3

2,16

не більше 5,0

Амоній

мг/дм3

2,197

не більше 2,6

Нітрити

мг/дм3

0,062

не більше 0,5

Нітрати

мг/дм3

3,870

не більше 500

Залізо (загальне )

мг/дм3

0,174

не більше 1,0

Хлориди

мг/дм3

10

не більше 250

Жорсткість (загальна)

ммоль/дм3

7,3

не більше 10

Сульфати

мг/дм3

79,42

не більше 250

Марганець

мг/дм3

0,212

не більше 0,5

Мідь

мг/дм3

0,094

не більше 1,0

Цинк

мг/дм3

не виявлено

не більше 1,0

Водневий показник

одиниці PH

7,70

6,5-8,5

Фториди

мг/дм3

0,100

не більше 0,7

Натрій

мг/дм3

26,0

не більше 200

Кремній

мг/дм3

5,98

не більше 10

Свинець

мг/дм3

0,01

не більше 0,01

Миш'як

мг/дм3

<0,01

не більше 0,01

Ртуть

мг/дм3

<0,0003

не більше 0,0005

Кадмій

мг/дм3

0,0009

не більше 0,001

Молібден

мг/дм3

<0,01

не більше 0,07

Загальне мікробне число

КУО/см3

4

не більше 100

Загальні коліформи, E.coli

КУО/100см3

не виявлені

відсутність в 100 см3

Ентерококи

КУО/100см3

не виявлені

відсутність в 100 см3
Середні показники досліджень проб питної води по хімічних показниках у м.Хмельницькому в лютому 2016 р.

(місце відбору - ВНС-9)

Найменування показників

Одиниця виміру

Результати дослідження

Нормативи для водопровідної питної води відповідно до ДСанПін 2.2.4--171-10

Запах при t=20oC

бали

1

не більше 2

Запах при t=60oC

бали

1

не більше 2

Забарвленість

градуси

6,67

не більше 20

Смак та присмак

бали

1

не більше 2

Каламутність

НОК

0,59

не більше 1

Сухий залишок

мг/дм3

498

не більше 1000

Перманганатна окиснюваність

мг/дм3

2,00

не більше 5,0

Амоній

мг/дм3

1,156

не більше 2,6

Водневий показник

одиниці PH

7,41

6,5-8,5

Загальне мікробне число

КУО/см3

3

не більше 100

Загальні коліформи, E.coli

КУО/100см3

не виявлені

відсутність в 100 см3

Ентерококи

КУО/100см3

не виявлені

відсутність в 100 см3Останні новини

21
березня 2018
Промивка каналізаційних мереж, Ремонт колодязя

Проводиться ремонт каналізаційного колодязя та промивка каналізаційної мережі на вул. Прибузькій, 44...

докладніше