Моніторинг якості питної води централізованих систем водопостачання МКП “Хмельницькводоканал” за ІІI квартал 2019 року


п/п

Назва показника

Одиниця виміру

Числове значення

норма

факт

1

2

3

4

5

1

Запах при t = 20ºС

бали

2

1

2

Запах при t = 60ºС

бали

2

1

3

Забарвленість

градуси

20

6,67

4

Смак та присмак

бали

2

1

5

Каламутність

мг/дм³

2,6

0,59

6

Сухий залишок

мг/дм³

1000

440

7

Перманганатна окиснюваність

мг/дм³

5,0

2,00

8

Амоній

мг/дм³

0,5 (2,6)

2,139

9

Нітрити

мг/дм³

0,5

0,209

10

Нітрати

мг/дм³

50,0

4,730

11

Залізо загальне

мг/дм³

0,2 (1,0)

0,11

12

Хлориди

мг/дм³

250

10

13

Жорсткісь загальна

ммоль/дм³

7,0 (10,0)

7,1

14

Сульфати

мг/дм³

250

20,37

15

Марганець

мг/дм³

0,05 (0,5)

0,189

16

Мідь

мг/дм³

1,0

0,179

17

Цинк

мг/дм³

1,0

не виявлено

18

Водневий показник

одиниці РН

6,5 - 8,5

7,31

19

Фториди

мг/дм³

1,5

0,11

20

Кремній

мг/дм³

10

5,98

21

Поліфосфати

мг/дм³

3,5

менше 0,05

22

Бенз(а)пірен

мкг/дм³

0,005

менше

23

Свинець

мг/дм³

0,01

0,008

24

Миш´як

мг/дм³

0,01

менше 0,01

25

Селен

мг/дм³

0,01

менше 0,005

26

Нікель

мг/дм³

0,02

менше 0,02

27

Поверхнево-активні речовини

мг/дм³

0,5

менше 0,2

28

Нафтопродукти

мг/дм³

0,1

не виявлено

29

Ртуть

мг/дм³

0,0005

менше 0,0005

30

Хром загальний

мг/дм³

0,05

менше 0,02

31

Кадмій

мг/дм³

0,001

0,0007

32

Молібден

мг/дм³

0,07

менше 0,07

33

Кобальт

мг/дм³

0,1

менше 0,01

34

Пестициди :

ДДТ та його метаболіти

мг/дм³

0,0001

менше 0,00001


ГХЦГ та його ізомери

мг/дм³

0,0001

менше 0,00001


Карбофос

мг/дм³

0,001

не виявлено


Метафос

мг/дм³

0,0001

не виявлено

35

Мікробіологічні показники :

Загальне мікробне число

куо/см³

100

4


Загальні коліформи, E.coli

куо/100см³

відсутність в 100 см³

не виявлено в

100 см³


Ентерококи

куо/100см³

відсутність в 100 см³

не виявлено в

100 см³
Середні показники досліджень проб питної води по хімічних показниках у м.Хмельницькому за квітень 2019 року


Найменування показників

Одиниця виміру

Числове значення

норма

факт

Запах при t=20oC

бали

< 2

1

Запах при t=60oC

бали

< 2

1

Забарвленість

градуси

< 20

6,67

Смак та присмак

бали

< 2

1

Каламутність

мг/дм3

< 1,00

0,59

Сухий залишок

мг/дм3

< 1000

490

Перманганатна окиснюваність

мг/дм3

< 5,0

1,84

Амоній

мг/дм3

< 0,5 (2,6)

1,387

Нітрити

мг/дм3

< 0,5

0,037

Нітрати

мг/дм3

< 50,0

4,300

Залізо (загальне )

мг/дм3

< 0,2 (1,0)

0,130

Хлориди

мг/дм3

< 250

8

Жорсткість (загальна)

ммоль/дм3

< 7,0 (10,0)

7,0

Сульфати

мг/дм3

< 250

70,37

Марганець

мг/дм3

< 0,05 (0,5)

0,215

Мідь

мг/дм3

< 1,0

0, 085

Цинк

мг/дм3

<1,0

не виявлено

Водневий показник

одиниці PH

6,5-8,5

7,18

Фториди

мг/дм3

< 1,5

0, 100

Кремній

мг/дм3

< 10

6,00

Натрій

мг/дм3

< 200

18,00

Бенз (а) пірен

мкг/дм3

< 0,005

менше 0, 005

Свинець

мг/дм3

< 0,01

0,01

Миш’як

мг/дм3

< 0,01

менше 0,01

Селен

мг/дм3

< 0,01

менше 0,05

Нікель

мг/дм3

< 0,02

менше 0,02

Поверхнево-активні речовини

мг/дм3

< 0,5

менше 0,02

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,1

не виявлено

Кадмій

мг/дм3

< 0,001

0,0008

Молібден

мг/дм3

< 0,07

менше 0,01

Поліфосфати

мг/дм3

< 3,5

менше 0,02

Кобальт

мг/дм3

< 0,1

менше 0,02

Пестициди:

ДДТ та його метаболіти

мг/дм3

< 0,0001

менше 0, 00001

ГХЦГ та його ізомери

мг/дм3

< 0,0001

менше 0, 00001

Хлорофос

мг/дм3

< 0,001

не виявлено

Метафос

мг/дм3

< 0,0001

не виявлено

Мікробіологічні показники

Загальне мікробне число

КУО/см3

< 100

4

Загальні коліформи, E.coli

КУО/100см3

відсутність в 100 см3

не виявлено в

100 см3

Ентерококи

КУО/100см3

відсутність в 100 см3

не виявлено в

100 см3

Середні показники досліджень проб питної води по хімічних показниках у м.Хмельницькому за березень 2019 року


Найменування показників

Одиниця виміру

Числове значення

норма

факт

Запах при t=20oC

бали

< 2

1

Запах при t=60oC

бали

< 2

1

Забарвленість

градуси

< 20

6,67

Смак та присмак

бали

< 2

1

Каламутність

мг/дм3

< 2,6

0,65

Сухий залишок

мг/дм3

< 1000

500

Перманганатна окиснюваність

мг/дм3

< 5,0

1,86

Амоній

мг/дм3

< 0,5 (2,6)

1,850

Нітрити

мг/дм3

< 0,5

0,315

Нітрати

мг/дм3

< 50,0

5,375

Залізо (загальне )

мг/дм3

< 0,2 (1,0)

0,304

Хлориди

мг/дм3

< 250

11

Жорсткість (загальна)

ммоль/дм3

< 7,0 (10,0)

7,2

Водневий показник

одиниці PH

6,5-8,5

7,18

Мікробіологічні показники

Загальне мікробне число

КУО/см3

< 100

4

Загальні коліформи, E.coli

КУО/100см3

відсутність в 100 см3

не виявлено в

100 см3

Ентерококи

КУО/100см3

відсутність в 100 см3

не виявлено в

100 см3


Моніторинг якості питної води централізованих систем водопостачання МКП "Хмельницькводоканал" за 2018 рік


Найменування показників

Одиниця виміру

Результати дослідження

Нормативи для водопровідної питної води відповідно до ДСанПін 2.2.4--171-10

Запах при t=20oC

бали

1

не більше 2

Запах при t=60oC

бали

1

не більше 2

Забарвленість

градуси

6,67

не більше 20

Смак та присмак

бали

1

не більше 2

Каламутність

мг/дм3

0,59

не більше 2,6

Сухий залишок

мг/дм3

498

не більше 1000

Перманганатна окиснюваність

мг/дм3

1,84

не більше 5,0

Амоній

мг/дм3

1,6

не більше 2,6

Нітрити

мг/дм3

0,200

не більше 0,5

Нітрати

мг/дм3

5,3

не більше 50,0

Залізо (загальне )

мг/дм3

0,130

не більше 1,0

Хлориди

мг/дм3

9

не більше 250

Жорсткість (загальна)

ммоль/дм3

7,2

не більше 10

Сульфати

мг/дм3

76,54

не більше 250

Марганець

мг/дм3

0,169

не більше 0,5

Мідь

мг/дм3

0,028

не більше 1,0

Цинк

мг/дм3

не виявлено

не більше 1,0

Водневий показник

одиниці PH

7,21

6,5-8,5

Фториди

мг/дм3

0,120

не більше 1,5

Натрій

мг/дм3

16

не більше 200

Бенз (а) пірен

мкг/дм3

0,01

не більше 0,005

Кремній

мг/дм3

6,2

не більше 10

Свинець

мг/дм3

0,01

не більше 0,01

Миш'як

мг/дм3

<0,01

не більше 0,01

Селен

мг/дм3

<0,005

не більше 0,01

Нікель

мг/дм3

<0,02

не більше 0,02

Поверхнево-активні речовини

мг/дм3

<0,2

не більше 0,5

Нафтопродукти

мг/дм3

не виявлено

не більше 0,1

Хром загальний

мг/дм3

<0,02

не більше 0,05

Ртуть

мг/дм3

<0,0003

не більше 0,0005

Кадмій

мг/дм3

0

не більше 0,001

Молібден

мг/дм3

<0,01

не більше 0,07

Поліфосфати

мг/дм3

<0,01

не більше 3,5

Кобальт

мг/дм3

<0,01

не більше 0,1

Пестициди

ДДТ та його метаболіти

мг/дм3

менше 0,00001

не більше 0, 0001

ГХЦГ та його ізомери

мг/дм3

менше 0,00001

не більше 0, 0001

Хлорософ

мг/дм3

не виявлено

не більше 0, 001

Метафос

мг/дм3

не виявлено

не більше 0, 0001

Мікробіологічні показники:

Загальне мікробне число

КУО/см3

5

не більше 100

Загальні коліформи, E.coli

КУО/100см3

не виявлені 100 см3

відсутність в 100 см3

Ентерококи

КУО/100см3

не виявлені 100 см3

відсутність в 100 см3Останні новини

17
січня 2020
Аварійні роботи, Промивка каналізаційних мереж, Ремонт запірної арматури, Ремонт пожежного гідранту

Сьогодні, 17 січня 2020 р., ремонтні бригади МКП “Хмельницькводоканал” працюють над усуненням пориву водопроводу на вул. Героїв Майдану, 46...

докладніше