Моніторинг якості питної води централізованих систем водопостачання МКП “Хмельницькводоканал” за ІІI квартал 2019 року


п/п

Назва показника

Одиниця виміру

Числове значення

норма

факт

1

2

3

4

5

1

Запах при t = 20ºС

бали

2

1

2

Запах при t = 60ºС

бали

2

1

3

Забарвленість

градуси

20

6,67

4

Смак та присмак

бали

2

1

5

Каламутність

мг/дм³

2,6

0,59

6

Сухий залишок

мг/дм³

1000

440

7

Перманганатна окиснюваність

мг/дм³

5,0

2,00

8

Амоній

мг/дм³

0,5 (2,6)

2,139

9

Нітрити

мг/дм³

0,5

0,209

10

Нітрати

мг/дм³

50,0

4,730

11

Залізо загальне

мг/дм³

0,2 (1,0)

0,11

12

Хлориди

мг/дм³

250

10

13

Жорсткісь загальна

ммоль/дм³

7,0 (10,0)

7,1

14

Сульфати

мг/дм³

250

20,37

15

Марганець

мг/дм³

0,05 (0,5)

0,189

16

Мідь

мг/дм³

1,0

0,179

17

Цинк

мг/дм³

1,0

не виявлено

18

Водневий показник

одиниці РН

6,5 - 8,5

7,31

19

Фториди

мг/дм³

1,5

0,11

20

Кремній

мг/дм³

10

5,98

21

Поліфосфати

мг/дм³

3,5

менше 0,05

22

Бенз(а)пірен

мкг/дм³

0,005

менше

23

Свинець

мг/дм³

0,01

0,008

24

Миш´як

мг/дм³

0,01

менше 0,01

25

Селен

мг/дм³

0,01

менше 0,005

26

Нікель

мг/дм³

0,02

менше 0,02

27

Поверхнево-активні речовини

мг/дм³

0,5

менше 0,2

28

Нафтопродукти

мг/дм³

0,1

не виявлено

29

Ртуть

мг/дм³

0,0005

менше 0,0005

30

Хром загальний

мг/дм³

0,05

менше 0,02

31

Кадмій

мг/дм³

0,001

0,0007

32

Молібден

мг/дм³

0,07

менше 0,07

33

Кобальт

мг/дм³

0,1

менше 0,01

34

Пестициди :

ДДТ та його метаболіти

мг/дм³

0,0001

менше 0,00001


ГХЦГ та його ізомери

мг/дм³

0,0001

менше 0,00001


Карбофос

мг/дм³

0,001

не виявлено


Метафос

мг/дм³

0,0001

не виявлено

35

Мікробіологічні показники :

Загальне мікробне число

куо/см³

100

4


Загальні коліформи, E.coli

куо/100см³

відсутність в 100 см³

не виявлено в

100 см³


Ентерококи

куо/100см³

відсутність в 100 см³

не виявлено в

100 см³
Середні показники досліджень проб питної води по хімічних показниках у м.Хмельницькому за квітень 2019 року


Найменування показників

Одиниця виміру

Числове значення

норма

факт

Запах при t=20oC

бали

< 2

1

Запах при t=60oC

бали

< 2

1

Забарвленість

градуси

< 20

6,67

Смак та присмак

бали

< 2

1

Каламутність

мг/дм3

< 1,00

0,59

Сухий залишок

мг/дм3

< 1000

490

Перманганатна окиснюваність

мг/дм3

< 5,0

1,84

Амоній

мг/дм3

< 0,5 (2,6)

1,387

Нітрити

мг/дм3

< 0,5

0,037

Нітрати

мг/дм3

< 50,0

4,300

Залізо (загальне )

мг/дм3

< 0,2 (1,0)

0,130

Хлориди

мг/дм3

< 250

8

Жорсткість (загальна)

ммоль/дм3

< 7,0 (10,0)

7,0

Сульфати

мг/дм3

< 250

70,37

Марганець

мг/дм3

< 0,05 (0,5)

0,215

Мідь

мг/дм3

< 1,0

0, 085

Цинк

мг/дм3

<1,0

не виявлено

Водневий показник

одиниці PH

6,5-8,5

7,18

Фториди

мг/дм3

< 1,5

0, 100

Кремній

мг/дм3

< 10

6,00

Натрій

мг/дм3

< 200

18,00

Бенз (а) пірен

мкг/дм3

< 0,005

менше 0, 005

Свинець

мг/дм3

< 0,01

0,01

Миш’як

мг/дм3

< 0,01

менше 0,01

Селен

мг/дм3

< 0,01

менше 0,05

Нікель

мг/дм3

< 0,02

менше 0,02

Поверхнево-активні речовини

мг/дм3

< 0,5

менше 0,02

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,1

не виявлено

Кадмій

мг/дм3

< 0,001

0,0008

Молібден

мг/дм3

< 0,07

менше 0,01

Поліфосфати

мг/дм3

< 3,5

менше 0,02

Кобальт

мг/дм3

< 0,1

менше 0,02

Пестициди:

ДДТ та його метаболіти

мг/дм3

< 0,0001

менше 0, 00001

ГХЦГ та його ізомери

мг/дм3

< 0,0001

менше 0, 00001

Хлорофос

мг/дм3

< 0,001

не виявлено

Метафос

мг/дм3

< 0,0001

не виявлено

Мікробіологічні показники

Загальне мікробне число

КУО/см3

< 100

4

Загальні коліформи, E.coli

КУО/100см3

відсутність в 100 см3

не виявлено в

100 см3

Ентерококи

КУО/100см3

відсутність в 100 см3

не виявлено в

100 см3

Середні показники досліджень проб питної води по хімічних показниках у м.Хмельницькому за березень 2019 року


Найменування показників

Одиниця виміру

Числове значення

норма

факт

Запах при t=20oC

бали

< 2

1

Запах при t=60oC

бали

< 2

1

Забарвленість

градуси

< 20

6,67

Смак та присмак

бали

< 2

1

Каламутність

мг/дм3

< 2,6

0,65

Сухий залишок

мг/дм3

< 1000

500

Перманганатна окиснюваність

мг/дм3

< 5,0

1,86

Амоній

мг/дм3

< 0,5 (2,6)

1,850

Нітрити

мг/дм3

< 0,5

0,315

Нітрати

мг/дм3

< 50,0

5,375

Залізо (загальне )

мг/дм3

< 0,2 (1,0)

0,304

Хлориди

мг/дм3

< 250

11

Жорсткість (загальна)

ммоль/дм3

< 7,0 (10,0)

7,2

Водневий показник

одиниці PH

6,5-8,5

7,18

Мікробіологічні показники

Загальне мікробне число

КУО/см3

< 100

4

Загальні коліформи, E.coli

КУО/100см3

відсутність в 100 см3

не виявлено в

100 см3

Ентерококи

КУО/100см3

відсутність в 100 см3

не виявлено в

100 см3


Моніторинг якості питної води централізованих систем водопостачання МКП "Хмельницькводоканал" за 2018 рік


Найменування показників

Одиниця виміру

Результати дослідження

Нормативи для водопровідної питної води відповідно до ДСанПін 2.2.4--171-10

Запах при t=20oC

бали

1

не більше 2

Запах при t=60oC

бали

1

не більше 2

Забарвленість

градуси

6,67

не більше 20

Смак та присмак

бали

1

не більше 2

Каламутність

мг/дм3

0,59

не більше 2,6

Сухий залишок

мг/дм3

498

не більше 1000

Перманганатна окиснюваність

мг/дм3

1,84

не більше 5,0

Амоній

мг/дм3

1,6

не більше 2,6

Нітрити

мг/дм3

0,200

не більше 0,5

Нітрати

мг/дм3

5,3

не більше 50,0

Залізо (загальне )

мг/дм3

0,130

не більше 1,0

Хлориди

мг/дм3

9

не більше 250

Жорсткість (загальна)

ммоль/дм3

7,2

не більше 10

Сульфати

мг/дм3

76,54

не більше 250

Марганець

мг/дм3

0,169

не більше 0,5

Мідь

мг/дм3

0,028

не більше 1,0

Цинк

мг/дм3

не виявлено

не більше 1,0

Водневий показник

одиниці PH

7,21

6,5-8,5

Фториди

мг/дм3

0,120

не більше 1,5

Натрій

мг/дм3

16

не більше 200

Бенз (а) пірен

мкг/дм3

0,01

не більше 0,005

Кремній

мг/дм3

6,2

не більше 10

Свинець

мг/дм3

0,01

не більше 0,01

Миш'як

мг/дм3

<0,01

не більше 0,01

Селен

мг/дм3

<0,005

не більше 0,01

Нікель

мг/дм3

<0,02

не більше 0,02

Поверхнево-активні речовини

мг/дм3

<0,2

не більше 0,5

Нафтопродукти

мг/дм3

не виявлено

не більше 0,1

Хром загальний

мг/дм3

<0,02

не більше 0,05

Ртуть

мг/дм3

<0,0003

не більше 0,0005

Кадмій

мг/дм3

0

не більше 0,001

Молібден

мг/дм3

<0,01

не більше 0,07

Поліфосфати

мг/дм3

<0,01

не більше 3,5

Кобальт

мг/дм3

<0,01

не більше 0,1

Пестициди

ДДТ та його метаболіти

мг/дм3

менше 0,00001

не більше 0, 0001

ГХЦГ та його ізомери

мг/дм3

менше 0,00001

не більше 0, 0001

Хлорософ

мг/дм3

не виявлено

не більше 0, 001

Метафос

мг/дм3

не виявлено

не більше 0, 0001

Мікробіологічні показники:

Загальне мікробне число

КУО/см3

5

не більше 100

Загальні коліформи, E.coli

КУО/100см3

не виявлені 100 см3

відсутність в 100 см3

Ентерококи

КУО/100см3

не виявлені 100 см3

відсутність в 100 см3Останні новини

23
вересня 2020
Планові роботи, Буде відсутнє водопостачання, Заміна запірної арматури, Приєднання водопровідних мереж

У зв'язку з проведенням планових робіт по заміні запірної арматури вул. Подільській, 38, 24.09.2020 р. з 10:00 до 15:00 год. буде призупинено водопостачання...

докладніше