ЗАПИТ на інформацію

Відповідно до Закону України « Про доступ до публічної інформації», який визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес, з метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, розпорядник інформації – МКП «Хмельницькводоканал» визначило відповідального за виконання та організацію доступу до публічної інформації.

Запити на інформацію приймаються за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул.. Водопровідна,75, кабінет № 7 підприємства, тел. 78-75-23, факс 78-75-06, електронна адреса: kmwater@ukr.net (з поміткою – запит на інформацію).

Запит розглядається у строки, визначені ст.. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Відповідальний з питань запитів на інформацію – начальник юридичного відділу Варченко Н.А.


Зразок форми запиту на інформацію

ЗАПИТ

на інформацію

Розпорядник інформації

Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал»

Кому

директору підприємства В. КавунуРеквізити запитувача


Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви хотіли отримати доступ


або


Я хотів би отримати доступ до інформації про…


Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін


Поштою


Факсом


Електронною поштою


В усній формі


Підкреслити обрану категорію


Контактний телефон


Дата запиту, підпис

Запит надсилається на юридичну адресу МКП «Хмельницькводоканал» поштою, електронною поштою, факсом або передається відповідальній особі.

Запит розглядається у строки, визначені ст.. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

П.І.Б. фізичної особи, назва юридичної особи чи об’єднання громадян.


Інструкція з подачі запитів на інформацію


 1. Подача запиту на інформацію може бути індивідуальною або колективною.

 2. Запити подаються в усній, письмовій та інших формах (визначених Законом та на вибір запитувача):

 • поштою;

 • факсом;

 • телефоном;

 • електронною поштою.

 1. Запит на інформацію повинен містити:

  • імя (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу звязку, якщо є такий;

  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 2. Запит надсилається на юридичну адресу МКП «Хмельницькводоканал» поштою, електронною поштою, факсом або передається відповідальній особі.

Запит розглядається у строки, визначені ст..20 Закону України « Про доступ до публічної інформації».