Новини підприємства.

Сторінка: 1 ...  <<    81  82  83  84  85  86  87  88  89  90    >>  ... 123
 Шановні мешканці міста Хмельницького!

У зв'язку з виконанням робіт із заміни водопровідного вводу по вул. Грушевського, 93, 28.09.2016 р. з 10:00 до 14:00 год буде відсутнє водопостачання у житлових будинках по вул. Європейській, вул. Грушевського (від вул. Володимирської до вул. Пушкіна) та вул. Старобульварній (кол. Гагаріна) (від пров. Військоматського до вул. Грушевського).

Адміністрація МКП “Хмельницькводоканал” сподівається на розуміння і просить вибачення за тимчасові незручності, спричинені виконанням необхідних робіт.
27 вересня 2016
Аварійні роботи

27 вересня проводяться аварійні роботи за адресами:

- вул. Старобульварна, 31 (заміна пожежного гідранту);

- вул. Заводська, 20 (ліквідація пориву водопроводу). Перекриття: вул. Шевченка, 103.

- вул. 3-я Нова, 70 (ліквідація пориву водопроводу);

- вул. Сковороди, 48 (заміна водопроводу).

Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2016 р. № 635

Київ

Про внесення змін до Положення про порядок 
призначення та надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового палива

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 2006 р., № 50, ст. 3327; 2007 р., № 39, ст. 1552; 2009 р., № 37, ст. 1251; 2015 р., № 22, ст. 607, № 55, ст. 1791, № 78, ст. 2614; 2016 р., № 35, ст. 1368), зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 37

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2016 р. № 635

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок призначення та 
надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива

1. У пункті 8:

1) в абзаці першому слова “нарахованих особам доходів” замінити словами і цифрами “доходів, нарахованих особам, які досягли 14-річного віку станом на 1 січня року, за який враховуються доходи,”;

2) абзац другий після слів “незалежно від форм власності” доповнити словами “, вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків”.

2. У пункті 12:

1) абзаци третій — п’ятий викласти в такій редакції:

“Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на 1 січня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня цього ж року, або в якої відсутні доходи, але вона навчалася за денною формою навчання у загальноосвітньому, професійно-технічному, вищому навчальному закладі, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії.

Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на 1 січня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня цього ж року, але яка протягом зазначеного періоду отримувала хоча б один з наступних видів доходу: пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу по догляду за інвалідомI та II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, допомогу по безробіттю або будь-які доходи, отримані особою, яка не досягла 18-річного віку станом на 31 грудня року, за який враховуються такі доходи, то у розрахунок субсидії включаються фактичні розміри отриманих такими особами доходів.

Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на 1 січня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, відсутні доходи, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії. В окремих випадках за рішенням районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або комісій, які ними утворюються, для осіб, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися середньомісячний сукупний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи.”;

2) у першому реченні абзацу шостого слова на відповідний місяць” замінити словами і цифрами станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи”;

3) доповнити пункт абзацами такого змісту:

Для осіб, які протягом року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, перебували на строковій військовій службі, середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих (не отриманих) такою особою доходів визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи.

У разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.”.

3. У пункті 13:

1) абзац п’ятий замінити абзацами такого змісту:

“Зазначені заява та декларація можуть бути надіслані структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника (орендарі — за місцем проживання) поштою або в електронній формі через офіційний веб-портал Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з накладенням електронного цифрового або електронного підпису, створеного шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків.

У разі отримання надісланих з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви та декларації, в яких відсутній електронний цифровий або електронний підпис із застосуванням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків, субсидія призначається лише після підпису зазначених документів у місячний строк, зокрема під час складання акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. У разі непідписання в зазначений строк заяви і декларації подаються нові заява і декларація.”.

У зв’язку з цим абзаци шостий — вісімнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим — дев’ятнадцятим;

2) в абзаці п’ятнадцятому слова “служб зайнятості населення” замінити словами “ДФС, Пенсійного фонду України, центрів зайнятості, фондів соціального страхування, виконавчої служби”;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Списки осіб, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, подаються структурним підрозділом з питань соціального захисту до житлово-експлуатаційних організацій, житлово-будівельних (житлових) кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, управителів, підприємств та організацій, організацій, що надають житлово-комунальні послуги.”.

4. Пункт 14 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Особа, що не згодна з рішенням про проведення розрахунку субсидії на наступний період та має додаткові обставини, які безпосередньо впливають на визначення розміру сукупного доходу за попередній період, повідомляє про це структурний підрозділ з питань соціального захисту та подає відповідні підтвердні документи для проведення перерахунку субсидії в межах строку призначення.”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий  двадцять восьмий вважати відповідно абзацами дванадцятим  двадцять дев’ятим.

5. Пункт 20 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“у разі отримання структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за запитом інформації про збільшення чисельності зареєстрованих у житловому приміщенні осіб — з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;”.

У зв’язку з цим абзаци шостий  одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим — дванадцятим.
26 вересня 2016
Аварійні роботи

26 вересня проводяться аварійні роботи за адресами:

- вул. Курчатова, 1д (ліквідація пориву водопроводу);

- вул. Сковороди, 48 (заміна водопроводу).

Цього тижня (26.09 - 02.10.2016 р.) від мереж водовідведення відключатимуться боржники, які проживають по вул. Курчатова.


ЗАВЕРШИЛОСЬ ВІДНОВЛЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ХОТОВИЦЬКОГО, 11

Для забезпечення якісного функціонування системи водовідведення міське комунальне підприємство “Хмельницькводоканал” виконало роботи із заміни ділянки каналізації на вул. Хотовицького, 11. Загальна довжина відновленої частини системи водовідведення за вказаною адресою становить 23 метри.

23 вересня 2016
Аварійні роботи

23 вересня проводяться аварійні роботи за адресою: вул. Степанкова, 41 (ліквідація пориву водопроводу).

Перелік енергозберігаючих заходів для впровадження на підприємстві у 2016 році№ з/п

Назва заходу

Дата введення в дію

Вартість впровадження, тис. грн

Економія від моменту впровадження заходу

Очікувана економія від впровадження заходу за рік

У натуральному виразі

У вартісному виразі тис. грн.

У натуральному виразі

У вартісному виразі, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Реконструкція артезіанських свердловин №№ 1, 1Б, 2 першого підйому Чернелівського водозабору ВНС-10

с. Чернелівка

Красилівського району

Хмельницької області

І квартал

798,7

56,2

107,1

124,9 тис. кВт год

238,2

2

Капітальний ремонт і заміна мереж водопроводу

ІІІ-ІV

квартал

900

6,1

11,6

79,2 тис. кВт год

151,1

3

Реконструкція обвідного водопроводу зі встановленням дистанційного регулятора тиску води по вул. Гагаріна (район залізничного переїзду) в м. Хмельницький

II-III

квартал

234,2

-

-

91,6 тис. кВт год

174,7

4

Технічне переоснащення головної каналізаційної насосної станції по

вул. Трудова, 6

III-IV

квартал

1214,1

75,8

144,5

232,4 тис. кВт год

443,2

5

Заміна та герметизація каналізаційних люків

I-IV

квартал

100

2,3

4,3

10,1 тис. кВт год

19,2

6

Реконструкція машинного залу ВНС-10 із заміною насосного агрегату № 5 на сучасне енергозберігаюче

III-IV

квартал

4655

-

-

320,0 тис. кВт год

610,3

Всього

7902

140,4

267,5

858,2

1636,7

22 вересня 2016
Аварійні роботи

22 вересня проводяться аварійні роботи за адресами:

- перехрестя вул. Заболотного - вул. Рум'янцева (врізка водопроводу);

- вул. Будівельників, 27 (будівництво водопроводу);

- пров. Чубинського, 8 (заміна вентиля).

 Шановні мешканці міста Хмельницького!

У зв'язку з виконанням планових робіт із приєднання нових мереж водопроводу по вул. Вайсера, 22.09.2016 р. з 09:00 до 17:00 год буде відсутнє водопостачання по вул. Соборній (від вул. Проскурівського підпілля до вул. Прибузької), вул. Вайсера (від вул. Проскурівського підпілля до вул. Кам'янецької), вул. Кам'янецькій (від вул. Прибузької до вул. Подільської), вул. Бузькій та понижений тиск холодного водопостачання в центральній частині міста.

Адміністрація МКП “Хмельницькводоканал” сподівається на розуміння і просить вибачення за тимчасові незручності, спричинені виконанням необхідних робіт.
Сторінка: 1 ...  <<    81  82  83  84  85  86  87  88  89  90    >>  ... 123