ЗАТВЕРДЖУЮ:


Директор

МКП “Хмельницькводоканал”


В. Кавун


_01_” __02_ 2016 р. № 44ПОРЯДОК

подання фізичними особами засобів вимірювальної техніки для холодної води

на періодичну повірку, обслуговування та ремонт 1. 1.Цей Порядок розроблено на основі Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. № 474. Порядок визначає процедуру подання засобів вимірювальної техніки (далі-ЗВТ) (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб холодну воду), що є власністю фізичних осіб, на періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж).

  Дія цього Порядку поширюється на працівників відділу сервісного обслуговування контрольно-сервісного центру МКП “Хмельницькводоканал”, що виконують роботи по підготовці ЗВТ до проведення державної повірки, по обслуговуванню і ремонту ЗВТ (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) (далі-виконавець), а також на споживачів відповідних послуг - фізичних осіб, у власності яких перебувають ЗВТ (далі-споживач), які проживають у багатоквартирних будинках і їм встановлено тариф на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

 2. 2.У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про житлово-комунальні послуги” та “Про метрологію і метрологічну діяльність”.

  Періодична повірка ЗВТ - повірка, що проводиться протягом періоду експлуатації ЗВТ через встановлений проміжок часу (міжповірочний інтервал).

  Обслуговування ЗВТ - роботи по розборці, чищенню (миттю) механізмів, вузлів і деталей ЗВТ, збиранню і регулюванню ЗВТ для проходження періодичної повірки.

  Ремонт ЗВТ - роботи по відновленню працездатності ЗВТ, у яких в процесі експлуатації зносилися певні деталі, вузли і механізми, шляхом їх заміни на нові деталі або/чи такі, які придатні для подальшого використання.

  Виконавець здійснює ремонт ЗВТ за наявності (для певних типів, марок ЗВТ) необхідних деталей, вузлів і механізмів У разі відсутності таких запчастин, споживач самостійно купує нові ЗВТ на заміну тих, які вийшли з ладу, і не можуть пройти державної повірки.

  Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) - засоби вимірювань, вимірювальні системи, матеріальні міри, стандартні зразки та будь-які частини засобів вимірювань або вимірювальних систем, якщо ці частини можуть бути об'єктом спеціальних вимог та окремого оцінювання відповідності.

 3. 3.Періодичній повірці, обслуговуванню та ремонту підлягають ЗВТ, які введені в експлуатацію в установленому порядку і знаходяться на обліку в контрольно-сервісному центрі МКП “Хмельницькводоканал”.

 4. 4.Обслуговування і ремонт ЗВТ здійснюється під час його періодичної повірки, якщо інше не передбачено нормативною документацією.

  Подання ЗВТ на ремонт здійснюється на вимогу споживача або виконавця згідно з пунктами 7-16 цього Порядку, якщо інше не передбачено нормативною документацією. ЗВТ мають подаватися на ремонт у місячний строк з дати отримання споживачем Повідомлення про необхідність його ремонту.

 5. 5.Порядок проведення періодичної повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та оформлення її результатів, а також норми часу, необхідного для проведення повірки таких засобів, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

 6. 6.Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) ЗВТ здійснюється за рахунок тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), встановлених НКРЕКП МКП “Хмельницькводоканал”, яке є виконавцем цих послуг.

 7. 7.Виконавець, не пізніше ніж за місяць до настання строку проведення періодичної повірки ЗВТ або протягом трьох робочих днів з дня отримання відомостей про необхідність його ремонту, інформує про це споживача шляхом надсилання Повідомлення за формою згідно з додатком 1 і 1а рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання його споживачем.

 8. 8.Споживач забезпечує у зазначений в повідомленні строк доступ представника виконавця до ЗВТ. Місце, де встановлено ЗВТ, має бути звільнене від столів, тумбочок, мийок, декоративних ширм та іншого устаткування, пристроїв, предметів і речей, які можуть перешкоджати виконанню представнику виконавця робіт по демонтажу або/чи монтажу ЗВТ. ЗВТ має знаходитись в легкодоступному, освітленому місці з температурою повітря в приміщенні не нижче +10ºС. Якщо ЗВТ знаходиться у недоступному місці (замурований, закладений сторонніми предметами тощо) демонтаж не виконується. Споживачу дається місяць на усунення порушення. У разі невиконання вимог МКП “Хмельницькводоканал”, ЗВТ споживача знімається з обліку.

 9. 9.Представник виконавця пред'являє споживачеві направлення, видане йому виконавцем, для проведення демонтажу або/чи монтажу ЗВТ.

  Демонтаж ЗВТ проводиться представником виконавця виключно у присутності споживача та оформлюється актом за формою згідно з додатком 2 (далі - Акт).

  Під час виконання демонтажу, монтажу ЗВТ, МКП “Хмельницькводоканал” не несе відповідальності за можливий виробничий брак ЗВТ, з'єднувальних гайок, фільтрів, запірних кранів, зношеність труб тощо. При виявленні представником виконавця перед початком робіт підтікання води з ЗВТ, на з'єднувальних гайках, фільтрі, запірних кранах або виявленні неправильного монтажу ЗВТ тощо, виконавець розпломбовує водомірний вузол для усунення споживачем виявлених недоліків.

 10. 10.До початку демонтажу ЗВТ представник виконавця:

 • здійснює огляд ЗВТ щодо відсутності видимих механічних пошкоджень корпусу, скла, хомута (кільця) тощо, та ознак самовільного втручання споживачем в його роботу (виявлення зупинки лічильного механізму ЗВТ за допомогою механічних пристроїв або/чи неодимового магніту тощо);

 • перевіряє наявність та цілісність пломб, стан різьбових з'єднань, наявність відбитків повірочного тавра ДП “Хмельницькстандартметрологія”.

  У разі виявлення представником виконавця фактів умисного пошкодження ЗВТ або/чи втручання споживачем в роботу лічильного механізму ЗВТ, (пошкодження або/чи зрив пломби чи тавра держповірника тощо), МКП “Хмельницькводоканал” фіксує виявлене порушення в Акті, розпломбовує ЗВТ, знімає його з обліку, та переводить споживача на розрахунок за послуги з водопостачання і водовідведення згідно діючих норм з часу проведення останньої повірки ЗВТ.

  Подальші роботи по демонтажу, ремонту і повірці ЗВТ, а також монтажу ЗВТ після повірки, або встановлення нового ЗВТ, виконавець здійснює за кошти споживача, або споживач виконує самостійно.

 1. 11.На час проведення періодичної повірки або/чи ремонту ЗВТ виконавець встановлює тимчасовий пристрій для забезпечення водопостачання споживача, який є власністю МКП “Хмельницькводоканал” і підлягає поверненню.

  За згодою споживача представник виконавця може виконати роботи по заміні ЗВТ споживача, термін повірки якого закінчився на інший ЗВТ, термін повірки якого тільки розпочинається, який залишається у власності споживача. Ці роботи оформляються Актом. Встановлений ЗВТ опломбовується, про що зазначається в цьому ж Акті.

 2. 12.Після демонтажу ЗВТ виконавець забезпечує його транспортування для проведення періодичної повірки або/чи ремонту.

 3. 13.Після проведення періодичної повірки або/чи ремонту ЗВТ виконавець у строк, зазначений в Акті про демонтаж ЗВТ, забезпечує транспортування ЗВТ для його монтажу. Транспортування ЗВТ здійснюється таким чином, щоб не вплинути на його метрологічні характеристики.

 4. 14.Споживач забезпечує у строк, зазначений в Акті про демонтаж ЗВТ, доступ представника виконавця до місця монтажу ЗВТ.

  У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити доступ представника виконавця до місця монтажу ЗВТ споживач, не пізніше ніж за п'ять календарних днів до настання такого строку, інформує про це виконавця шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання виконавцем відповідної інформації.

  Інший строк доступу до місця монтажу ЗВТ споживач та виконавець узгоджують, зокрема шляхом обміну листами, або внесення заявок в журнал обліку.

 5. 15.Представник виконавця, який прибув для проведення монтажу ЗВТ, пред''являє споживачеві відповідне направлення, видане йому виконавцем.

  Монтаж ЗВТ проводиться представником виконавця виключно у присутності споживача та оформляється Актом.

 6. 16.Опломбування ЗВТ здійснюється представником виконавця у день його монтажу, про що зазначається в Акті про монтаж ЗВТ.

 7. 17.Виконавець веде облік ЗВТ, щодо яких проведено періодичну повірку та ремонт.

 8. 18.Виконавець веде облік заяв і повідомлень про необхідність проведення державної повірки ЗВТ фізичних осіб.

 9. 19.Особи, винні в порушенні вимог цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законом.

 10. 20.Цей Порядок набирає чинності з дня офіційного опублікування постанови НКРЕКП “Про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) МКП “Хмельницьк-водоканал”, яке є виконавцем цих послуг, а саме: з 29.01.2016 р.Начальник КСЦ С. Кушлак

Останні новини

23
вересня 2020
Планові роботи, Буде відсутнє водопостачання, Заміна запірної арматури, Приєднання водопровідних мереж

У зв'язку з проведенням планових робіт по заміні запірної арматури вул. Подільській, 38, 24.09.2020 р. з 10:00 до 15:00 год. буде призупинено водопостачання...

докладніше