Права та обов'язки споживача.

ВИТЯГ З ТИПОВОГО ДОГОВОРУ

про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 933)

16. Споживач має право на:

 1. отримання своєчасно та належної якості послуг згідно із законодавством та умовами цього договору;

 1. отримання в установленому законодавством порядку інформації про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;

 1. відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

 1. зменшення розміру плати в разі надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;

 1. усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом строку, встановленого у додатку 1 до Правил;

 1. несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача і членів його сім'ї (у разі відключення виконавцем холодної та гарячої води і опломбування запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) та відновлення надання відповідних послуг шляхом зняття пломб за власний рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою;

 1. зменшення розміру плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);

 • перевірку кількісних та/або якісних показників надання послуг (якість і тиск води, температура гарячої води) у порядку, встановленому Правилами, іншими актами законодавства України та цим договором. Витрати, пов'язані з перевіркою кількісних і якісних показників надання послуг, відшкодовуються виконавцем у разі обгрунтованості звернення споживача та споживачем - у разі необгрунтованості такого звернення;

 1. установлення квартирних засобів обліку води і теплової енергії та взяття їх на абонентський облік;

 1. періодичну повірку, обслуговування та ремонт квартирних засобів обліку, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;

 1. ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;

 1. внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;

 1. звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації за перевищення стоків проведення аварійно-відбудованих робіт;

 1. укладання з виконавцем договору про зміну або ремонт технічно несправних санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та квартирних засобів обліку.17. Споживач зобов'язаний:

 1. оплачувати послуги в установлений договором строк;

 1. повідомляти виконавця про осіб, строк тимчасового проживання яких у квартирі (будинку садибного типу) перевищив місяць, а також протягом місяця про зміни, що відбулися у стані підсобного господарства і санітарно-технічного та інженерного обладнання (за умови проведення розрахунків за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання);

 1. забезпечити доступ до відповідної інженерної мережі, арматури, квартирних засобів обліку води і теплової енергії представників виконавця за наявності в них відповідного посвідчення для: ліквідації аварій-цілодобово; встановлення і зміни санітарно-технічного та інженерного обладнання; проведення технічного та профілактичного огляду, зняття контрольних показань засобів обліку води і теплової енергії - згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово -комунальних послуг;

 2. дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

 3. забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку води і теплової енергії та не втручатися в їх роботу;

 4. у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню в установленому законом та цим договором розмірі;

 5. повідомляти у десятиденний строк виконавця про втрату права на пільги;

 6. своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

 7. у разі встановлення виконавцем факту несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку води і теплової енергії відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту згідно із законодавством;

 8. відшкодовувати виконавцю витрати з проведення аналізу якісних показників послуг у разі необгрунтованості претензій”.

Стаття 29.

Зменшення розміру плати проводиться у разі: тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі письмової заяви споживача та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання).

Стаття 68.

В разі тимчасової відсутності (не менше 1 місяця) наймач звільняється від оплати за водоспоживання при умові своєчасного надання документів, що підтверджують факт його відсутності.Останні новини

03
червня 2020
ЗАПРОШУЄМО ДО ВІДКРИТИХ ОБГОВОРЕНЬ

МКП “Хмельницькводоканал” буде проводити відкрите обговорення (відкрите слухання) щодо схвалення проєкту постанови НКРЕКП “Про схвалення Інвестиційної програми на 2020 рік”

докладніше